راهنمای سامانه همانند جو

شیوه ارسال پایان نامه/رساله به سامانه "همانندجو"

تعداد بازدید:۲۱۲
مراحل‌استفاده‌از‌همانندجو: • نام نویسی در سایت همانندجو • ورود به همانندجو • دیدن داشبورد و انتخاب درخواست تازه و یا درخواستهای گذشته • پرداخت هزینه همانندجوی
شیوه ارسال پایان نامه/رساله به سامانه "همانندجو"

مراحل‌استفاده‌از‌همانندجو:


• نام نویسی در سایت همانندجو
• ورود به همانندجو
• دیدن داشبورد و انتخاب درخواست تازه و یا درخواستهای گذشته
• پرداخت هزینه همانندجوی
 

انجام روند همانند جویی:

  1. همانند جویی پایاننامه/ رساله توسط دانشجو انجام میگیرد. سامانه همانند جو در طی مراحل همانند جویی پایاننامه/ رساله از دانشجو (ایمیل و شناسه همانند جویی استاد راهنما) را میخواهد.
  2. هنگامیکه پایاننامه/رسالهای توسط دانشجو وارد سامانه همانند جو شود؛ بلافاصله اطلاعات همانند جویی به پروفایل استاد راهنمای آن پایاننامه/رساله ارسال میشود

توضیحاتی در ارتباط با گزارش همانند جویی:


در متن گزارش، هر قسمت از متن که مشابه با پایاننامه/ رساله/ طرح پژوهشی/ کتاب/ مقاله و یا هر منبع دیگری است بهصورت رنگی نشان دادهشده است.
**متنهایی که به رنگهای متفاوت هستند یعنی از منابع مختلف برداشت شده اند**
**متنهایی که همرنگ هستند یعنی از یک منبع برداشته شده اند**
... هر رنگ نشاندهنده یک منبع..
 

با کلیک بر روی یکی از متنهای رنگی، به منبعی که پایاننامه/ رساله از آن کپی شده است ارجاع داده می شوید و مطلع خواهید شد که متن با ا اقتباس از کدام منابع و مراجع نوشته است


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سامانه همانند جو ایرانداک


نظر شما :