کارشناس تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۶۷۷

خانم روزیتا سارانی

سمت : کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تماس :  31251244 054

داخلی : 1244

پست الکترونیک : t.takmili@velayat.ac.ir

کلید واژه ها: مدیر تحصیلات تکمیلی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی