پرسش‌های متداول - راهنمای سیستم گلستان ویژه دانشجویان جدید الورود

تعداد بازدید:0

راهنمای ورود به سیستم گلستان دانشگاه ولایت چگونه است؟

برای ورود به سامانه گلستان دانشگاه ولایت از صفحه زیر وارد شوید:

https://golestan.velayat.ac.ir

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه فایل راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان راهنمای سیستم گلستان سیستم گلستان