پرسش‌های متداول - راهنمای گلستان ویژه کارشناسان

تعداد بازدید:0

راهنمای پردازش ثبت و تایید نمره دانشجویان (لیست استاد) (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش تعریف پروژه - پایان نامه های خارج از دانشگاه و متفرقه

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان راهنمای پردازش در سیستم گلستان

راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: تحفیف شهریه پرداخت شهریه راهنمای پردازش در سیستم گلستان راهنمای سیستم گلستان

راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان راهنمای پردازش در سیستم گلستان انتخاب واحد مقدماتی ترمیم (حذف و اضافه)

راهنمای استفاده از گزارش ها در سیستم گلستان

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان اخذ گزارش در سیستم گلستان

راهنمای پردازش پذیرش نهایی دانشجویان (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان پذیرش و ثبت نام کارشناس سنجش و پایش

راهنمای پردازش پرداختهای دانشجو (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

نحوه تغییر سرفصل دانشجویان با رای کمیسیون تا مقطع کاردانی چگونه است؟

 

دریافت فایل تعریف سرفصل

کلید واژه ها: کمیسیون موارد خاص رای تا مقطع کاردانی مدرک معادل آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی

راهنمای پردازش اطلاعات جامع آموزشی استاد (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش اطاعات جامع دانشجو (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد (ویژه کاشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای پردازش فارغ التحصیلی دانشجو (ویژه کارشناس)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای پردازش اصلاح نمره و درس (ویژه کارشناسان)

1654091151-pdf.pngدریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان

راهنمای نحوه تعریف و ارائه دروس (ویژه کارشناسان)

دریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان سیستم گلستان ارائه دروس ترمی

راهنمای آماده سازی سیستم جهت ارزشیابی اساتید (ویژه کارشناسان)

 دریافت و مطالعه راهنما

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان راهنمای سیستم گلستان ارزشیابی اساتید نظارت و ارزیابی

نحوه دسترسی تغییر گذرواژه دانشجویان در سیستم جامع دانشگاهی گلستان چگونه است؟

مراجعه به لینک زیر: آموزش نحوه تغییر پسورد کاربران

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان دانشجویان