تقویم آموزشی دانشگاه (در یک نگاه)

تعداد بازدید:۱۱۱۷

تقویم آموزشی (در یک نگاه)

 

یادآوری قوانین انتخاب واحد:

  • کلیه دانشجویان که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبتنام با تاخیر مینمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که داری بدهی مالی هستند باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود با امور مالی دانشگاه هماهنگی لازم را انجام دهند، در غیر این صورت ثبت نام و انتخاب واحد برای ایشان میسر نیست.
  • آن دسته از دانشجویانی که در مهلت مقرر اعلام شده، کاربرگ نظرسنجی (ارزشیابی) اساتید را تکمیل ننموده اند، در آخرین روز انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود.
  • آن دسته از دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی در زمان مقرر تعیین شده، بدون کسب اجازه از دانشگاه ثبت نام و انتخاب واحد ننمایند، منصرف از تحصیل محسوب می شوند و اجازه ادامه تحصیل ندارند.
  • دانشجویان، مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد نصاب تعیین شده در آئین نامه های آموزشی (برحسب سال ورود و مقطع) نیستند، مگر به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو که باید به تائید گروه، واحد آموزشی و مدیریت امور آموزشی دانشگاه برسد.

 

تقویم آموزشی ترم تابستان 401-400
تقویم آموزشی نیمسال دوم 401-400
تقویم آموزشی نیمسال اول 401-400

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تقویم آموزشی دانشگاه ولایت