پرسش‌های متداول - انواع حذف درس

تعداد بازدید:۱

تعداد واحدهای باقی مانده پس از حذف اضطراری دروس به چه تعداد است؟

تعداد واحدهای باقیمانده از حد نصاب لازم ۱۲ واحد در مقطع کارشناسی،  ۸ واحد در مقطع کارشناسی ارشد و ۶ واحد در مقطع دکتری کمتر نشود.

مطالعه قوانین در مورد حذف تکدرس و حذف اضطراری

کلید واژه ها: حذف تکدرس حذف اضطراری قوانین آموزش

آیا امکان حذف دروس عملی در تمامی دانشگاه ها فراهم است؟

خیر، امکان حذف دروس عملی همانند کارآموزی، پروژه و... بدون مجوز استاد فراهم نمی باشد.

مطالعه قوانین در مورد حذف تکدرس و حذف اضطراری

کلید واژه ها: حذف تکدرس حذف اضطراری قوانین آموزش

آیا دانشجویانی که در ترم قبل مشروط شده اند و نمی توانند بیش از 14 واحد را اخذ نمایند، مجاز به حذف واحدهای مورد نظر خود می باشند؟

بله، این دانشجویان در صورت موافقت اساتید مربوطه، مجاز به حذف واحدهای مورد نظر خود می باشند. در نهایت مجموع واحدها نباید از 12 کمتر شود.

مطالعه قوانین در مورد حذف تکدرس و حذف اضطراری

کلید واژه ها: حذف تکدرس حذف اضطراری قوانین آموزش

راهنمای استفاده از فرصت حذف پزشکی

چنانچه دانشجو در طول ترم حضور فعال در کلاسهای درسی خود داشته ولی پس از فرصت حذف اضطراری و در زمان امتحانات پایان ترم به نحوی دچار مشکلات پزشکی شده که قادر به شرکت در برخی از امتحانات نباشد می تواند درخواست حذف پزشکی آن دروس را نماید. بدین منظور فرم مربوطه باید توسط دانشجو از دفتر آموزش دانشکده دریافت و پس از تکمیل برای بررسی در شورای آموزشی دانشکده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.

دانشجو تنها در صورتی می تواند تقاضای حذف پزشکی یک درس را بدهد که در امتحان پایان ترم آن درس غایب باشد. در صورت تایید درخواست حذف پزشکی، این غیبت برای دانشجو غیبت موجه محسوب می شود.

قبل از بررسی درخواست حذف پزشکی در شورای آموزشی دانشکده، تأیید حضور فعال دانشجو در کلاسهای دروس درخواستی برای حذف پزشکی توسط اساتید آن دروس و همچنین تائید پرونده پزشکی متقاضی توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه الزامی است.

چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا برای حذف پزشکی در یک نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس باشد، نظر شورای آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو ملاک خواهد بود. در غیر اینصورت، موضوع پس از بررسی در شورای آموزشی دانشکده به کمیسیون بررسی موارد خاص آموزشی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

درخواست حذف پزشکی حداکثر دو بار در طول مدت تحصیل امکانپذیر است.

برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید

کلید واژه ها: حذف اضطراری حذف پزشکی قوانین آموزش

نحوه درخواست حذف ترم چگونه است؟

چنانچه دانشجو قادر به شرکت در هیچ یک از امتحانات پایان ترم یک نیمسال تحصیلی نباشد، می تواند درخواست حذف ترم نماید. درخواست حذف ترم پس از تکمیل فرم مربوطه و به تأیید رساندن آن ، در شورای آموزشی دانشکده و سپس در کمیسیون بررسی مسائل خاص آموزشی دانشگاه بررسی می شود. در صورت تأیید نهایی درخواست دانشجو، آن نیمسال تحصیلی حذف ولی در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

درخواست حذف ترم حداکثر دو بار در طول مدت تحصیل امکانپذیر است.

برای مطالعه قوانین بیشتر به این صفحه مراجعه فرمایید.

کلید واژه ها: حذف ترم حذف پزشکی حذف اضطراری قوانین آموزش