مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۹۱۵

دکتر علیرضا طاوسی

تحصیلات : دکتری برق

شماره تماس : 31251246-054

داخلی : 1246

دورنگار : 05437212351

پست الکترونیک : a.tavousi@velayat.ac.ir

کلید واژه ها: مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر امور آموزشی مدیر تحصیلات تکمیلی