اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه هرمزگان برای مقطع کارشناسی ارشد_ سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

تعداد بازدید:۱۱۲
به استحضار می رساند دانشگاه هرمزگان براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ می نماید.
پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه هرمزگان برای مقطع کارشناسی ارشد_ سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه هدایت استعدادهای درخشان 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان بر اساس "آیین نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد شماره 2/307862 به تاریخ 1401/10/17 "وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شیوه نامه اجرایی مصوب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، اداره حمایت ا زاستعدادهای درخشان در سال تحصیلی 1404-1403در مقطع کارشناسی ارشد در رشته/گرایش های مندرج در این فراخوان و از میان متقاضیان حائز شرایط شیوه نامه به صورت بدون آزمون، دانشجو می پذیرد.

متقاضیان سایر دانشگاه ها می توانند جهت شرکت در فراخوان از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/30 با مراجعه به آدرس https://hormozgan.ac.ir/home/index/12/31/1669 مراجعه نمایند.

جهت مطالعه فراخوان کلیک کنید.

کلید واژه ها: پذیرش استعداد درخشان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد


نظر شما :