اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه کوثر بجنورد برای مقطع کارشناسی ارشد_ سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

تعداد بازدید:۱۲۴
به استحضار می رساند، دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران) مطابق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ از بین متقاضیان واجد شرایط، دانشجو می‌پذیرد.
پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه کوثر بجنورد برای مقطع کارشناسی ارشد_ سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه هدایت استعدادهای درخشان

فراخوان پذیرش دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران) مطابق " آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" ( ابلاغیه مورخ 1401/10/17وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجدالشرایط ،اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، بر اساس رشته های مندرج در جدول پیوست، برای سال تحصیلی 1404-1403 می نماید. لذا دانشجویان می بایست حداکثر تا تاریخ 1402/12/20 مدارک مربوطه را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کوثر(کارشناس استعداد درخشان) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست‌های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام و مشاهده جدول پیوست رشته ها و دریافت فرم ها به نشانی https://kub.ac.ir/ مراجعه نمایند.

کلید واژه ها: پذیرش و ثبت نام پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد


نظر شما :