انتشار رتبه بندی موضوعی کیو اس (QS) ۲۰۲۴

انتشار رتبه بندی موضوعی کیو اس (QS) ۲۰۲۴

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۲:۴۰ کد : ۱۹۶۵ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۵۶
رتبه بندی کیو اس چهاردهمین دوره رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان را در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد.
انتشار رتبه بندی موضوعی کیو اس (QS) ۲۰۲۴

رتبه بندی جهانی کیو اس (QS) سال ۲۰۲۴ منتشر شد.

رتبه بندی کیو اس چهاردهمین دوره رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان را در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد و از کشور جمهوری اسلامی ایران ۶۸ گروه آموزشی از ۱۷ دانشگاه در ۱۷ حوزه موضوعی حضور دارند.

رتبه بندی کیو اس یکی از معتبرترین نظام های رتبه‌بندی بین‌المللی است که توسط موسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می گیرد. یکی از رتبه‌بندی‌های مهمی که این پایگاه به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است.

در این رتبه بندی دانشگاه‌های جهان در ۵۵ موضوع در قالب ۵ حیطه کلان هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی و مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفتند. موضوع موسیقی موضوع جدیدی است که در سال ۲۰۲۴ اضافه شده است و موضوع علم داده به علم داده و هوش مصنوعی گسترش یافته است. حوزه های موضوعی رتبه بندی کیواس ۲۰۲۴ در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱. حوزه‌های موضوعی رتبه‌بندی کیواس ۲۰۲۴

جدیدترین نتایج دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی «کیو اس ۲۰۲۴»

رتبه دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران در ۵ حیطه کلان رتبه بندی کیو اس موضوعی ۲۰۲۴

فاضل زاده خاطرنشان کرد: در رتبه بندی که بر اساس ۵ حیطه کلان هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی و مدیریت صورت پذیرفته است، دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران همانند سالهای پیش در ۳ حیطه مهندسی و فناوری، پزشکی و علوم زیستی و علوم طبیعی دارای رتبه در بین دانشگاه های برتر دنیا شده اند که نتایج آن در جدول ۲ قابل مشاهده است.

وی گفت: همانطور که در جدول ۲ دیده میشود در حوزه کلان مهندسی و فناوری در رتبه بندی سال ۲۰۲۴ دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف حضور دارند. در حوزه کلان پزشکی و علوم زیستی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی مشهد، تهران و علوم پزشکی شیراز حضور دارد. در حوزه کلان علوم طبیعی شاهد حضور دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف هستیم که توانسته اند در این رتبه بندی حضور داشته باشند. در حیطه کلان مهندسی و فناوری در سال ۲۰۲۳ تعداد ۴ دانشگاه حضور داشتند که در رتبه بندی جاری به ۲ دانشگاه تقلیل یافته است.

جدول ۲. حضور دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران در ۵ حیطه کلان رتبه بندی موضوعی کیو اس ۲۰۲۴

جدیدترین نتایج دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی «کیو اس ۲۰۲۴»

رییس مؤسسه ISC ادامه داد: در این رتبه بندی بر اساس ۵۵ موضوع مورد ارزیابی ، ۱۷ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ حوزه موضوعی حضور دارند، که این تعداد در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ دانشگاه بوده است. جدول ۳ دانشگاه های حاضر در رتبه‌بندی ۲۰۲۴ را نشان می دهد.

جدول ۳. دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی کیو اس موضوعی ۲۰۲۴ (به ترتیب الفبا)

جدیدترین نتایج دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی «کیو اس ۲۰۲۴»

جدول ۴ جایگاه دانشگاه های کشور در حوزه های مختلف موضوعی را نشان می دهد:

جدیدترین نتایج دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی «کیو اس ۲۰۲۴»

جدیدترین نتایج دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی «کیو اس ۲۰۲۴»

تعداد گروه‌های آموزشی که از دانشگاه های کشور در حوزه های مختلف رتبه‌بندی موضوعی کیو اس در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حضور دارند، در جدول ۵ نشان داده شده است. از ایران در رتبه بندی جاری ۱۷ گروه آموزشی حضور دارند که نسبت به سال گذشته به دلیل عدم حضور دو گروه آموزشی مهندسی عمران و سازه و اقتصاد و اقتصادسنجی آمار از ۱۹ به ۱۷ تقلیل پیدا کرده است.

جدول ۵. تعداد گروه‌های آموزشی حاضر از جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف رتبه‌بندی موضوعی کیو اس

جدیدترین نتایج دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی «کیو اس ۲۰۲۴»

 مقایسه نتایج رتبه بندی موضوعی کیواس در سال ۲۰۲۴ با رتبه بندی پیشین نشان از کم شدن حضور گروه های آموزشی دانشگاه های ایران در برخی از حوزه های موضوعی است از جمله تقلیل گروه‌های آموزشی حوزه های مهندسی برق و الکترونیک از ۱۰ به ۴، کشاورزی و جنگل‌داری از ۶ به ۳، مهندسی نفت از ۶ به ۴، فیزیک و علوم نجوم از ۴ به ۲.

کلید واژه ها: رتبه بندی جهانی کیو اس (QS)


نظر شما :