به همت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه انجام شد

ایجاد زیر ساخت رصد، جمع آوری داده ها و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ولایت

تعداد بازدید:۱۷۳
به گفته رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، این سامانه که ساجد نام دارد زیر ساختی برای رصد، جمع آوری داده ها و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ولایت خواهد بود که به صورت خود اظهاری ایشان اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها خواهد نمود.
ایجاد زیر ساخت رصد، جمع آوری داده ها و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ولایت

به گفته رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، این سامانه که ساجد نام دارد زیر ساختی برای  رصد، جمع آوری داده ها و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ولایت خواهد بود که به صورت خود اظهاری ایشان اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها خواهد نمود.

آقای مهندس جاسم دژکام افزود این سامانه قابلیت های دیگری هم دارد که در حال تکمیل بوده و به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

کلید واژه ها: سامانه ساجد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ولایت


نظر شما :