فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۱ فروردین ۱۴۰۱

مرجع تصویب : شورای آموزشی دانشگاه

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دکتری تخصصی تمدید سنوات سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) سامانه سجاد