مطالب مرتبط با کلید واژه

تمدید سنوات


راهنمای تصویری ثبت نام و تکمیل مشخصات در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان

راهنمای تصویری ثبت نام و تکمیل مشخصات در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان

وزارت علوم سامانه ای با نام سامانه سجاد با هدف بررسی درخواست داوطلبان به صورت الکترونیکی طراحی کرده و تمامی اطلاع رسانی های لازم را پیرامون بورس و اعزام دانشجویان ، دانش آموختگان ، دانشجویان داخل و خارج ، دانشجویان شاهد و ... در ...


اخذ معافیت تحصیلی
اطلاعیه نظام وظیفه

اخذ معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشجویان پسر که تاکنون جهت اخذ معافیت تحصیلی از پلیس +۱۰ اقدام ننموده اند می رساند هرچه سریعتر نسبت به صدور معافیت تحصیلی خود اقدام و آن را جهت درج در پرونده به بایگانی آموزش تحویل نمایند. *در صورت عدم تحویل عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود*

ادامه مطلب