مطالب مرتبط با کلید واژه

کارنامه سلامت روان و جسم


راهنمای تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان و ثبت آن در سیستم گلستان
راهنمای سیستم گلستان دانشجویان

راهنمای تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان و ثبت آن در سیستم گلستان گالری

کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به "سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید" به آدرس‌های زیر، ۲ پرسشنامه مربوط را تکمیل و خروجی چاپ شده از اطلاعات سامانه را درسامانه گلستان دانشگاه ولایت بارگذاری نماید. در صورت مواجهه با هر گونه سوال یا مشکل با شماره تلفن های ۰۵۴۳۱۲۵۱۳۱۲ یا ۰۹۳۶۵۱۲۴۱۴۱ تماس بگیرید. مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه ولایت

ادامه مطلب
تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید
تکمیل پرسشنامه سلامت

تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید گالری

کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به "سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید" به آدرس‌های زیر، ۲ پرسشنامه مربوط را تکمیل و خروجی چاپ شده از اطلاعات سامانه را درلیست مدارک ازسالی که پست می شود قرار دهید. تذکر: در صورت قرار ندادن نسخه چاپی پرسشنامه در لیست مدارک پست شده ، انتخاب واحد شما معلق خواهد شد. در صورت مواجهه با هر گونه سوال یا مشکل با شماره تلفن های ۰۵۴۳۱۲۵۱۳۱۲ یا ۰۹۳۶۵۱۲۴۱۴۱ تماس بگیرید. مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه ولایت

ادامه مطلب