مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس امور مشمولین


اخذ معافیت تحصیلی
اطلاعیه نظام وظیفه

اخذ معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشجویان پسر که تاکنون جهت اخذ معافیت تحصیلی از پلیس +۱۰ اقدام ننموده اند می رساند هرچه سریعتر نسبت به صدور معافیت تحصیلی خود اقدام و آن را جهت درج در پرونده به بایگانی آموزش تحویل نمایند. *در صورت عدم تحویل عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود*

ادامه مطلب

خدمات آموزشی

خانم سمیه شه بخش سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه شماره تماس : 31251249 داخلی : 1249 خانم فاطمه نادری سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت شماره تماس : 31251336 داخلی : 1336 خانم مهری ایرانی سمت :امور ...