مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس کمیسیون موارد خاص


راهنمای پرداخت هزینه کمیسیون موارد خاص
اطلاعیه

راهنمای پرداخت هزینه کمیسیون موارد خاص گالری

دانشجوی گرامی لطفا با توجه به تعداد دفعات کمیسیون موارد خاص یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: هزینه کمیسیون موارد خاص (دفعه اول) هزینه کمیسیون موارد خاص (دفعه دوم یا بیشتر)

ادامه مطلب

خدمات آموزشی

خانم سمیه شه بخش سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه شماره تماس : 31251249 داخلی : 1249 خانم فاطمه نادری سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت شماره تماس : 31251336 داخلی : 1336 خانم مهری ایرانی سمت :امور ...