مطالب مرتبط با کلید واژه

کارنامه سبز


شرایط، ضوابط و راهنمای تغییر رشته داخلی در مقطع کارشناسی از طریق کارنامه سبز و محرمانه
راهنمای سیستم گلستان

شرایط، ضوابط و راهنمای تغییر رشته داخلی در مقطع کارشناسی از طریق کارنامه سبز و محرمانه

طبق ماده ۱۲ آئین نامه آموزشی دانشجوی دوره های کاردانی ناپیوسته و یا کارشناسی پیوسته می­تواند در صورت دارا بودن شرایط "در همان دانشگاه" و درصورت موافقت دانشگاه مشروط به امکان ادامه تحصیل در"سنوات مجاز باقیمانده"رشته تحصیلی خود را تغییر دهد.

ادامه مطلب