مطالب مرتبط با کلید واژه

اساتید


بروز رسانی اطلاعات شخصی، پرسنلی، تحصیلی اساتید در سامانه گلستان
راهنمای سیستم گلستان

بروز رسانی اطلاعات شخصی، پرسنلی، تحصیلی اساتید در سامانه گلستان گالری

با ورود به بخش اطلاعات استاد از مسیر مشخص شده در شکل می توانید با کلیک کردن بر روی هر قسمت و وارد شدن به صفحه مربوطه اطلاعات خواسته شده را با توجه به سطح دسترسی شامل "تغییر وضعیت"،"سوابق تحصیلی" ، "مرتبه علمی" ، "وضعیت استخدام" ، "پایه و سنوات" ثبت، اصلاح و ذخیره نمائید.

ادامه مطلب