کارشناسی ارشد- فهرست رشته ها و تغییر عنوان آنها

ردیف عنوان رشته- گرایش سال ورود رشته به دانشگاهعنوان جدید رشته سال تغییر عنوان رشته
3آمار ریاضی1400/08/23---مشاهده-
10ریاضی گرایش جبر1397/09/11ریاضیات و کاربردها گرایش جبر1397/10/05-مشاهده-
15مهندسی مکاترونیک1401/2/03---مشاهده-
11ریاضی محض گرایش آنالیز1390/11/29ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز1395/12/01-مشاهده-
4مهندسی عمران – گرایش سازه1400/04/06---مشاهده-
6ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی1400/04/06---مشاهده-
1مهندسی برق – گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک1400/12/03---مشاهده-
2ادبیات عربی1400/08/23---مشاهده-
12آموزش زبان انگلیسی1390/03/07---مشاهده-
13زبان و ادبیات فارسی1386/11/15---مشاهده-
14فرهنگ و زبان های باستانی1386/11/15زبان های باستانی ایران1395/07/2-مشاهده-
9تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی1397/09/11---مشاهده-
5مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی1400/05/11---مشاهده-
8زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر1397/09/11---مشاهده-
7ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی1399/07/06---مشاهده-
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.