سامانه جدید ایرانداک

جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)

۰۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۸ کد : ۱۰۳۱ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۴۱۲
سامانهای جهانیِ رتبه بندی مؤسسه ها یکی از پدیده های کلیدی آموزش عالی در یکی دو دهۀ گذشته شده اند. از این رو، بسیاری از مؤسسه ها دوست دارند جایگاه خود را در این سامانها بدانند و برای دستیابی به جایگاههای بهتر و بالاتر برنامه ریزی کنند.
جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)

همانگونه که آگاهی دارید، سامانهای جهانیِ رتبه بندی مؤسسه ها یکی از پدیده های کلیدی آموزش عالی در یکی دو دهۀ گذشته شده اند. از این رو، بسیاری از مؤسسه ها دوست دارند جایگاه خود را در این سامانها بدانند و برای دستیابی به جایگاههای بهتر و بالاتر برنامه ریزی کنند. بیگمان داشتن سیاستهای درست و برنامه ریزی کارآمدتر در این زمینه، نیازمند آگاهی از روند آیندۀ جایگاه مؤسسه در این سامانه است. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در پاسخ به این نیاز مؤسسههای آموزش عالی و پایش و گزارش جایگاه آنها در سامانهای جهانیِ رتبه بندی، ویژگی تازهای را به سامانۀ  «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)» افزوده است که برآیند پژوهش های میان رشته و تازۀ ایرانداک در این زمینه است. این ویژگی، با بهره گیری از علوم رایانه و الگوریتمهای هوش مصنوعی، به سامانۀ «نما» افزوده شده است که پیشبینی جایگاه آینده مؤسسه ها را شدنی می سازد. سیاستگذاران و مدیران میتوانند جایگاه آیندۀ مؤسسه های آموزش عالی را در سامانهای جهانی رتبه بندی ببینند و برای پیشرفت در آنها برنامه ریزی کنند.
پیشبینی جایگاه مؤسسه های آموزش عالی بر پایۀ سریهای زمانی و جایگاه آنها در سالهای پیش، در هفت سامانِ جهانیِ رتبهبندی «(مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، «شانگهای»، «کیو. اس.»، «یورپ»، «تایوان»، «سی. دبلیو. یو. آر.»، و «راوند)» در سامانۀ «نما» شدنی است. افزون بر این، مؤسسه ها می توانند پیش بینی جایگاه یا امتیازشان را در سنجه های گوناگون ارزیابیِ هر سامان نیز ببینند. بر پایۀ بررسی نظام مند نوشتگان در زمینۀ رتبه بندی مؤسسه های آموزش عالی نیز راهکارهای گوناگونی که برای بهبود جایگاه مؤسسه ها یافت شده اند؛ فراخور پیشبینی ها، به مؤسسه ها پیشنهاد می شود تا راهنمای بهبود جایگاهشان باشند.
همۀ کاربران میتوانند از این خدمت تازه در بخش «رتبۀ مؤسسه ها» در سامانۀ «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR بهره برداری کنند. امید که این خدمت کوچک ایرانداک، زمینه ساز نام آوری بیشتر کشور در جهان باشد.
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ایرانداک جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)


نظر شما :