مطالب مرتبط با کلید واژه

جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)


جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)
سامانه جدید ایرانداک

جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)

سامانهای جهانیِ رتبه بندی مؤسسه ها یکی از پدیده های کلیدی آموزش عالی در یکی دو دهۀ گذشته شده اند. از این رو، بسیاری از مؤسسه ها دوست دارند جایگاه خود را در این سامانها بدانند و برای دستیابی به جایگاههای بهتر و بالاتر برنامه ریزی کنند.

ادامه مطلب