اطلاعیه شماره ۲ ترم تابستان ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۲: ترم تابستان ۱۴۰۱ برای دانشجویان دانشگاه ولایت

تعداد بازدید:۲۵۶
بـه اطلاع کلیـه دانشجویان می رساند اخذ ترم تابستان ۱۴۰۱ برای دانشجویان دانشگاه ولایت در دانشگاه ولایت فقط برای دروس کارآموزی و پروژه مجاز می باشد. ضمناً در صورتی که هر یک از دانشگاه های دولتی سطح کشور ترم تابستان را بصورت حضوری برگزار نمایند، دانشجویان دانشگاه ولایت مجاز به اخذ ترم تابستان در آن دانشگاه هستند.
اطلاعیه شماره ۲: ترم تابستان ۱۴۰۱ برای دانشجویان دانشگاه ولایت

به اطلاع دانشجویان دانشگاه ولایت که درخواست ترم تابستان (فقط دروس کارورزی، کارآموزی و پروژه) را دارند می رساند، درخواست در ترم تابستان از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ الی ۱۴۰۱/۴/۶ فعال می باشد.

راهنمای اخذ ترم تابستان در سیستم گلستان برای دانشجویان دانشگاه ولایت به دیگر دانشگاهها

کلید واژه ها: ترم تابستان راهنمای ثبت نام راهنمای سیستم گلستان دانشجویان


نظر شما :