راهنمای سیستم گلستان

ویژه اساتید: راهنمای تایید انتخاب واحد، ثبت نام و ترمیم دانشجویان در هر نیمسال

تعداد بازدید:۲۹۵
اساتید محترم و گرامی باید ازقسمت پیشخوان خدمت واقع درمنوی بالایی صفحه اصلی سیستم گلستان اقدام به تایید انتخاب واحد دانشجویان نمایید.
ویژه اساتید: راهنمای تایید انتخاب واحد، ثبت نام و ترمیم دانشجویان در هر نیمسال

اساتید محترم و گرامی باید ازقسمت پیشخوان خدمت واقع درمنوی بالایی صفحه اصلی سیستم گلستان اقدام به تایید انتخاب واحد دانشجویان نمایید.

 

کلید واژه ها: راهنمای سیستم گلستان ترمیم (حذف و اضافه) ثبت نام ثبت نام مقدماتی انتخاب واحد انتخاب واحد مقدماتی


نظر شما :