مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبت نام


راهنمای تکمیل و تائید اطلاعات شخصی دانشجو
راهنمای سیستم گلستان

راهنمای تکمیل و تائید اطلاعات شخصی دانشجو

قابل توجه دانشجویان گرامی: لازم است پیش از انتخاب واحد از طریق پردازش "تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو" نسبت به تکمیل ایمیل (فعال و معتبر -- Email) و شماره همراه و تایید اطلاعات شخصی مطابق عکس اقدام نمایید (گزینه بله انتخاب شود).

ادامه مطلب