اطلاعیه تحصیل همزمان دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

تعداد بازدید:۵۶
آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

در اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ تاریخ ۲۲/۲/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۵ بخش ج از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه تاریخ ۱۸/۵/۸۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان، هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم و به‌منظور تسهیل، شکوفایی و هدایت آموزشی برگزیدگان علمی، این آیین‌نامه تدوین و به‌اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱- به‌منظور رعایت اختصار، واژه‌های زیر در این آیین‌نامه به‌کار می‌رود:

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛

مؤسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات وزارت فعالیت می‌کند؛

شورای هدایت: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت؛

دبیرخانه: دبیرخانه شورای هدایت مستقر در دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی؛

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور؛

رشته: هر یک از رشته‌های تحصیلی مؤسسه که دارای کد رشته-محل در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش است.

ماده ۲- دانشجوی دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته که پس از دو نیمسال تحصیلی و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که پس از چهار نیمسال تحصیلی در مقایسه با دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود جزو ده درصد برتر بوده و دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد، مجاز است علاوه بر رشته تحصیلی خود، در یکی از رشته‌های اولویت‌دار دوره کارشناسی پیوسته هر یک از مؤسسه‌ها تحصیل کند:

الف- پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که با تأیید سازمان سنجش نمره کل قبولی آن‌ها، ۲٫۵ انحراف معیار از میانگین نمره‌های شرکت‌کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد؛

ب- دارندگان مدال‌های جهانی و طلای کشوری المپیادهای علمی دانش‌آموز‌ی، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش؛

تبصره ۱: تحصیل در رشته دوم صرفاً پس از موافقت گروه آموزشی در هر دو رشته و دفتر استعدادهای درخشان مؤسسه امکان‌پذیر است.

تبصره ۲: مؤسسه می‌تواند با توجه به اولویت‌های اعلام شده در اسناد بالادستی کشور و میزان تقاضا در رشته دوم تحصیلی، نسبت به تهیه فهرست رشته‌های اولویت‌دار اقدام کند و آن را به‌اطلاع متقاضیان برساند.

ماده ۳- دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید در هر نیمسال تحصیلی حداکثر تا سقف ۳۰ واحد درسی از مجموع درس‌های دو رشته را به‌نحوی انتخاب کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به‌پایان برساند.

تبصره ۱: مؤسسه اختیار دارد سنوات تحصیل دانشجوی کارشناسی پیوسته حائز شرایط این آیین‌نامه را بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب جلسه ۸۵۹ تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت متبوع، حداکثر تا سقف ۱۰ نیمسال و بدون پرداخت شهریه افزایش دهد.

تبصره ۲: دانشجو می‌تواند با تأیید گروه‌های آموزشی رشته اول و دوم، درس‌هایی که به‌لحاظ محتوایی تطابق موضوعی دارند را (با لحاظ در محاسبه سنوات تحصیلی هر دو رشته) فقط در یکی از دو رشته بگذراند.

ماده ۴- دانشجوی حائز شرایط این آیین‌نامه، مجاز است در طول تحصیل خود، فقط یک بار از تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی بهره‌مند شود.

ماده ۵- دانشجوی کارشناسی پیوسته، در صورت دانش‌آموختگی در یک رشته و قبولی در دوره کارشناسی ارشد می‌تواند واحدهای باقی‌مانده از رشته دوم خود را حداکثر در دو نیمسال تحصیلی همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی ارشد به‌پایان رساند. در غیر این صورت دانشجو باید از ادامه تحصیل در رشته دوم انصراف دهد.

ماده ۶- تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به‌پایان نرسانده باشد، شاغل به تحصیل شناخته می‌شود و معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از پایان تحصیلات در هر دو رشته انجام می‌شود.

ماده ۷- این آیین‌نامه صرفاً شامل دانشجویان زیرنظام دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت می‌باشد.

تبصره: بهره‌مندی متقاضیان حائز شرایط سایر زیرنظام‌ها در دبیرخانه به‌صورت موردی قابل بررسی خواهد بود.

ماده ۸- تحصیل همزمان در دو رشته در سایر موارد، مشمول همه ضوابط و مقررات آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط به دوره‌های تحصیلی مصوب وزارت است.

تبصره: ادامه تحصیل همزمان در دو رشته منوط به حفظ عملکرد تحصیلی مطابق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه است.

ماده ۹- مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخ‌گویی قانونی مترتب بر آن بر عهده‌ی دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده‌ی معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

ماده ۱۰- این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ به‌تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و برای دانشجویان ورودی ۹۸ـ۹۷ و بعد از آن قابل اجرا است و جایگزین آیین‌نامه «تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در دوره کارشناسی» (ابلاغیه شماره ۳۰۱۰/۲۱ تاریخ ۲۶/۱۰/۸۳) و ابلاغیه‌های مربوط می‌شود.

مشاهده و دریافت آئین نامه تحصیل همزمان 

کلید واژه ها: تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان


نظر شما :