فراخوان شـیوه نـامه اجرایی بـورس صـنعت و مشاغـل به استناد آیین‌نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی

شـیوه نـامه اجرایی بـورس صـنعت و مشاغـل به استناد آیین‌نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی

تعداد بازدید:۲۴۳
شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل ابلاغ شد.
شـیوه نـامه اجرایی بـورس صـنعت و مشاغـل به استناد آیین‌نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی

شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل

هدف از این بورس تربیت سرمایه‌های انسانی مؤثر و کارا بر اساس درخواست دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است. در این طرح بورسیه دانشجو به دو صورت پذیرش از طریق کنکور سراسری و پذیرش حین تحصیل دانشجو انجام می‌شود.

طی توافقی که بین اداره کل بورس دستگاه / شرکت اعطا کننده بورس صورت می‌گیرد، دانشجویان در حین تحصیل، مقرری دریافت نموده و پس از دوران تحصیل با شرایطی که در قرارداد قید می‌شود. امکان اشتغال دردستگاه / شرکت اعطا کننده بورس را دارا می‌شوند.در این طرح، دانشگاه به دانشجویان اجازه می‌دهد تا سقف مشخصی دروس اختیاری را با نظر دستگاه اعطا کننده بورس بگذرانند. همچنین، کارآموزی دانشجوی بورسیه در دستگاه بورس کننده سپری می‌شود و دانشجو مجاز است تا سقف ۵۰ ساعت در ماه با شرکت همکاری کند.

دسـتورالعمل،شـرایط و فرم ثبت نام متقاضیان بورس مذکور درسال 1403 ،درسامانه یکپارچه بورس دانشجویی سازمــان امـور دانشــجویان بـه آدرس https://sib.saorg.ir می باشـد. متقاضیان میتوانند با مراجعه به بخش بورس صنعت -بورس بنگاه های اقتصادی -شرکت ملی نفت ایران نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

مهلت ثبت درخواست متقاضیان تا تاریخ 1403/03/07 تمدید میگردد.

جهت مشاهده شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل اینجا کلیک کنید.

جهت مطالعه آیین‌نامه جامع اعطای بورس تحصیلی اینجا کلیک نمایید.

کلید واژه ها: بورس تحصیلی سامانه یکپارچه بورس های دانشجویی


نظر شما :