پذیرش و ثبت نام، دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۰۲۶

خانم حمیرا پالای

سمت : کارشناس پذیرش و ثبت نام ، امتحانات

شماره تماس : 31251285 054

داخلی : 1285


آقای الیاس حاجی زهی

سمت : کارشناس دانش آموختگان

شماره تماس : 31251283 054

داخلی : 1283


خانم رعنا گرگیج

سمت : کارشناس فارغ التحصیلان

شماره تماس: 05431251285

داخلی : 1285

 

کلید واژه ها: پذیرش و ثبت نام فارغ التحصیلان