مصوبه تطبیق واحدهای دانشجوی مهمان، انتقال، تغییر رشته و دوره در دانشگاه ولایت (۱۴۰۰)

مصوبه تطبیق واحدهای دانشجوی مهمان، انتقال، تغییر رشته و دوره در دانشگاه ولایت (۱۴۰۰)

مصوبه تطبیق واحدهای دانشجوی مهمان، انتقال، تغییر رشته و دوره در دانشگاه ولایت (1400)


لینک دانلود فایل

مرجع تصویب : شورای آموزشی دانشگاه

کلید واژه ها: تطبیق دروس تطبیق واحد نقل و انتقال دانشجویی مهمانی