مطالب مرتبط با کلید واژه

اخذ گزارش در سیستم گلستان


انجام تسویه حساب الکترونیکی (غیر حضوری) برای فارغ التحصیلی و صدور مدرک موقت
راهنمای سیستم گلستان

انجام تسویه حساب الکترونیکی (غیر حضوری) برای فارغ التحصیلی و صدور مدرک موقت

به اطلاع میرساند نوع تسویه حساب دانشجویان از کاغذی به الکترونیکی تغییر کرده است و لذا ضمن اینکه دیگر هیچ تسویه حساب کاغذی پذیرفته نخواهد بود واحدها موظف به تکمیل تسویه حساب کلیه دانشجویان به صورت الکترونیکی هستند. لذا در صورتی که شما استاد راهنمای تحصیلی دانشجویی هستید که نیاز به تسویه حساب دارد جهت انجام تسویه حساب ایشان از پیشخوان اقدام فرمایید.

ادامه مطلب