مطالب مرتبط با کلید واژه

مجوز ادامه تحصیل


موافقت سازمان سنجش با ادامه تحصیل  پذیرفته شدگانی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل نشده اند.
اطلاعیه موافقت سازمان سنجش با ادامه تحصیل پذیرفته شدگانی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل نشده اند.

موافقت سازمان سنجش با ادامه تحصیل پذیرفته شدگانی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل نشده اند.

به استحضار می رساند در خصوص پذیرفته شدگانی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل نشده اند سازمان سنجش با ادامه تحصیل آنها برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (بهمن ماه) موافقت کرد.

ادامه مطلب