مطالب مرتبط با کلید واژه

تمدید مهلت اعلام نمرات


ویژه اساتید: فعال نمودن اعتراض به نمره و رسیدگی به آن
راهنمای گلستان

ویژه اساتید: فعال نمودن اعتراض به نمره و رسیدگی به آن

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه راهنمای ثبت، تایید و اعتراض نمرات در سامانه گلستان توسط اساتید و دانشجویان از آدرس ذیل قابل دسترسی می باشد. لازم به ذکر است مهلت ثبت و پاسخگویی به اعتراضات، حداکثر ۳ روز پس از ثبت اولیه نمرات توسط استاد در سامانه می باشد.

ادامه مطلب