مطالب مرتبط با کلید واژه

سیستم گلستان


درخواست دفاع
راهنمای سیستم گلستان

درخواست دفاع

دانشجویان گرامی به منظور ثبت درخواست دفاعیه بایستی حداقل ۲ هفته قبل از تاریخ دفاع پیشنهادی و در بازه مشخص شده در تقویم آموزشی دانشگاه به سامانه جامع آموزش به آدرس golestan.velayat.ac.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب