ایرانداک در اختیار دانشجویان گرامی قرار داده است

سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، رساله، و پیشنهاده‌

تعداد بازدید:۵۶
آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری خواسته است که فایل تمام‌متن این مدارک را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کنند. برای آسان‌سازی این فرایند، ایرانداک سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، رساله، و پیشنهاده‌ را در اختیار دانشجویان گرامی قرار داده است...
سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، رساله، و پیشنهاده‌

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ایرانداک سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌، رساله، و پیشنهاده‌


نظر شما :