آموزش های سامانه الکترونیکی (مجازی)

سامانه آموزش مجازی دانشگاه ولایت با نسخه جدید و اطلاعات نیمسال جاری بروزرسانی شد.
بروز رسانی سامانه آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی دانشگاه ولایت با نسخه جدید و اطلاعات نیمسال جاری بروزرسانی شد.

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم میرساند سامانه آ»وزش الکترونیکی (مجازی) دانشگاه با ظاهری جدید بروزرسانی شده است و آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد. https://vu.velayat.ac.ir

ادامه مطلب