قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرایند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه سجاد)

۰۸ تیر ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۹ کد : ۱۵۳۰ اطلاعیه های عمومی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۲۶
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرایند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه سجاد)

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر با توجه به الکترونیکی شدن دریافت تأییدیه تحصیلی از سامانه یکپارچه سازمان امور دانشجویان (سجاد)، دانشجویانی که مدارک تحصیل ماقبل آنان (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) فاقد کد صحت ۲۰ رقمی می باشد یا نسبت به دریافت گواهی موقت خود اقدام ننموده اند، ضرورت دارد شخصاً تا پایان تیر ماه از طریق پورتال سازمان https://portal.saorg.ir (ثبت نام اولیه در قسمت خدمات- اداره کل امور دانش آموختگان- دریافت تأییدیه تحصیلی) نسبت به دریافت کد صحت ۲۰ رقمی اقدام و پس از آن مدرک دارای کد صحت، در اسرع وقت به اداره پذیرش دانشگاه ولایت تسلیم گردد.

با توجه به مراتب فوق الذکر صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی فیزیکی وجاهت قانونی نخواهد داشت و تبعات عدم اقدام به موقع، متوجه شخص دانشجو خواهد بود.


اطلاعیه قبلی مبنی بر با توجه به الکترونیکی شدن دریافت تأییدیه تحصیلی

راهنمای فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی در سامانه سجاد

نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

کلید واژه ها: کد صحت استعلام کد صحت خدمات سامانه سجاد سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) سامانه سجاد


نظر شما :