مطالب مرتبط با کلید واژه

خدمات سامانه سجاد


سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   دانشجویان و دانش‌آموختگان گرامی دانشگاه ولایت می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه سجاد و ثبت اطلاعات تحصیلی خود از خدمات این سامانه استفاده نمایند. چند نمونه از خدمات ...

راهنمای تصویری ثبت نام و تکمیل مشخصات در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان

راهنمای تصویری ثبت نام و تکمیل مشخصات در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان

وزارت علوم سامانه ای با نام سامانه سجاد با هدف بررسی درخواست داوطلبان به صورت الکترونیکی طراحی کرده و تمامی اطلاع رسانی های لازم را پیرامون بورس و اعزام دانشجویان ، دانش آموختگان ، دانشجویان داخل و خارج ، دانشجویان شاهد و ... در ...

خدمات آموزشی

خانم سمیه شه بخش سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه شماره تماس : 31251249 داخلی : 1249 خانم فاطمه نادری سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم مدیریت شماره تماس : 31251336 داخلی : 1336 خانم مهری ایرانی سمت :امور ...


الکترونیکی شدن فرآیندصدور تأییدیه تحصـیلی دانش آموختگان و لزوم دریافت کد صـحت توسط شـخص متقاضی از طریق سامانه پرتال سازمان امور دانشجویان
قطع مکاتبات برای صدور تاییدیه تحصیلی

الکترونیکی شدن فرآیندصدور تأییدیه تحصـیلی دانش آموختگان و لزوم دریافت کد صـحت توسط شـخص متقاضی از طریق سامانه پرتال سازمان امور دانشجویان

از دانشجویان تقاضا میشود با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند صدور تأییدیه تحصیلی دانش آموختگان و دریافت کد صحت توسط شخص متقاضی از طریق سامانه پورتال سازمان امور دانشجویان به آدرس http://portal.saorg.ir اقدام نمایند.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی مهمانی و انتقال
اطلاعیه مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی مهمانی و انتقال

در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموز ش عالی دولتی ، غیردولتی و پیام نور سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر جامعه هدف) فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزند جانباز ۲۵ %و بالاتر (زمان ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقال ورودی های سال ۱۴۰۰ و ماقبل از تاریخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ تیرماه اعلام می نماید.

ادامه مطلب