آرشیو اخبار (دانشجویی)

دسترسی لازم برای تغییر گذرواژه دانشجویان در سیستم جامع دانشگاهی گلستان
اطلاعیه ویژه همکاران

دسترسی لازم برای تغییر گذرواژه دانشجویان در سیستم جامع دانشگاهی گلستان

به اطلاع همکاران محترم گروه های آموزشی می رساند، دسترسی لازم برای تغییر گذرواژه دانشجویان در سیستم جامع دانشگاهی گلستان برای مدیران و کارشناسان گروه فعال شده است. با توجه به دسترسی فوق، بازیابی و تغییر گذرواژه دانشجویان بر عهده گروه های آموزشی خواهد بود. مسیر پردازش: سیستم - کاربران - تعریف و تغییر گذرواژه کاربران پردازش ۱۱۱۸۰ - تعریف و تغییر گذرواژه کاربران

ادامه مطلب