اطلاعیه های امور مشمولین دانشگاه

اخذ معافیت تحصیلی
اطلاعیه نظام وظیفه

اخذ معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشجویان پسر که تاکنون جهت اخذ معافیت تحصیلی از پلیس +۱۰ اقدام ننموده اند می رساند هرچه سریعتر نسبت به صدور معافیت تحصیلی خود اقدام و آن را جهت درج در پرونده به بایگانی آموزش تحویل نمایند. *در صورت عدم تحویل عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود*

ادامه مطلب