راهنمای قوانین آموزشی

راهنمای حذف اضطراری یا حذف تک درس

تعداد بازدید:۱۱۷۷
حذف اضطراری یا حذف تک درس عناوینی هستند که به حذف درس خاص در دانشگاه اطلاق می گردند.
راهنمای حذف اضطراری یا حذف تک درس

حذف اضطراری یا حذف تک درس عناوینی هستند که به حذف درس خاص در دانشگاه اطلاق می گردند. معولاً روزهای پایانی ترم و ایام امتحانات دانشجویان با دغدغه های مختلفی رو به رو می شوند به نحوی نیازمند مبحث حذف اضطراری دروس می باشند.

در این ایام، دانشجویانی که امیدی به قبولی در یک درس را نداشته و یا از پاس کردن درسی اطمینان لازم را ندارند، به دنبال کسب آگاهی از شرایط و نحوه حذف درس مورد نظر می باشند تا بتوانند آن را در ترم های آتی اخذ نمایند.

در صورتی که حذف یک درس خاص توسط دانشجو با در نظر گرفتن شرایط مربوطه و در زمان درست انجام شود می تواند بسیار کمک کننده باشد اما این انتخاب همچنین میتواند در شرایطی که دانشجو بدون توجه به ضوابط و مقررات در این مسیر گام بردارد، سبب بروز پیامدهای ناخوشایند و مشکلاتی همچون عدم اتمام تحصیلات در سنوات مجاز شود. پس باتوجه به نکات فوق عمل نمایید.

شرایط حذف اضطراری دروس

دانشجویانی که به هر دلیل قصد دارند نسبت به حذف هر یک از دروس خود اقدام کنند، لازم است ابتدا شرایط زیر را در نظر بگیرند چرا که عدم احراز هر یک از موارد زیر می تواند در آینده مشکلاتی را برای دانشجو به همراه داشته باشد.

تعداد واحدهای باقی مانده پس از حذف اضطراری دروس نباید کمتر از 12 واحد باشد.

  • امکان حذف دروس عملی همانند کارآموزی، پروژه و… فراهم نمی باشد اما حذف سایر دروس عملی (تربیت بدنی و آزمایشگاهها مجاز است - از 1/10/1401 بخشنامه وحدت رویه در حذف اضطراری)

  • دانشجویانی که در ترم قبل مشروط شده اند و نمی توانند بیش از 12 الی 14 واحد را اخذ نمایند، تنها در صورت موافقت اساتید دروس مورد تقاضا، مجاز به حذف واحدهای مورد نظر خود می باشند.

  • ممکن است محدودیت در تعداد دفعات استفاده از قانون حذف اضطراری بسته به نظر استاد و گروه وجود داشته باشد ( در دانشگاه ولایت، یک درس عملی یا نظری به صورت درخواست دانشجو و درس دوم در شرایط خاص با نظر کمیسیون مجاز است).

  • دانشجویان در هنگام حذف اضطراری واحد درسی خود می بایست به شرایط هم نیاز و پیش نیاز دروس توجه کنند، زیرا دروس وابسته همنیاز یا پیش نیاز آنها نیز بهمراه  آن ها حذف خواهند شد.

  • دانشجویان باید در مدت زمانی که از سوی دانشگاه اعلام می گردد و مطابق با تقویم آموزشی آن، به حذف دروس مورد نظر خود بپردازند. بازه زمانی مذکور معمولا چند هفته پیش از پایان هر نیمسال تحصیلی می باشد. توجه داشته باشید که پس از اتمام مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه، هیچ درخواستی مبنی بر حذف درس پذیرفته نخواهد شد.


 مشاهده راهنمای تصویری حذف تکدرس

مشاهده فیلم آموزشی نحوه صحیح درخواست حذف اضطراری (تک درس) در پیشخوان سیستم گلستان

 

تبصره ۳ ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی :

ماده ۱۷- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی‌است.
تبصره۱. اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می‌شود. در این صورت رعایت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی‌نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.
تبصره۲. در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
تبصره۳. دانشجو می‌تواند با رعایت مفاد تبصره۱ این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از ۱۲ واحد نشود.

کلید واژه ها: حذف تکدرس حذف اضطراری قوانین آموزش راهنمای سیستم گلستان دانشجویان راهنمای سیستم گلستان دانشگاه ولایت


نظر شما :