مطالب مرتبط با کلید واژه

درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان


درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی
اطلاعیه شماره ۱ در خصوص میهمانی و انتقالی دانشجویان دانشگاه ها

درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

به اطلاع می رساند سامـانه ثبت درخواست میهمـانی و انتقـال دانشـجویان دوره های کاردانی، کارشناسـی ناپیوسـته،کارشناسی پیوسته ودکترای حرفه ای (سامانه سجاد) از تاریخ۲۰ فروردین ماه سال جاری فعال خواهـد شد و تا۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای ثبت درخـواست از سوی متقاضیان دارای شرایط منطبق بر آیین نامه ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب
شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان
معرفی آیین نامه آموزشی

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان

برای مطالعه آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوشته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۲) به این صفحه مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب
فعال شدن سامانه انتقالی و مهمانی دانشجویان
اطلاعیه

فعال شدن سامانه انتقالی و مهمانی دانشجویان

سامانه ثبت درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای (سامانه سجاد https://portal.saorg.ir) از تاریخ اول اردیبهشت فعال خواهد شد و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای ثبت درخواست توسط متقاضیان دارای شرایط خاص ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب